Bestuur

Het dagelijkse bestuur van BEM 450 jaar is per 14 april 2014 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Kees Kraakman (coördinatie en relatiebeheer)

Secretaris: Gusta Rus (agenda, verslaglegging, correspondentie)

Penningmeester: Hans Zwaan (financiën, begroting, kasbeheer)

Lid: Annalies Bolten (afstemming programma)

Voor contact met bovenstaande personen kan gebruik gemaakt worden van bem450jaar@gmail.com

Niet lid van het dagelijkse bestuur, maar wel met speciale taken berust zijn:

PR & Communicatie: Karin Hubbeling (perscontacten, jaarkalenders).

            Contact: k.m.hubbeling@hetnet.nl

Social/nieuwe media: Pieter Kraakman (Website en Facebook)

            Contact: pieterkraakman@hotmail.com