Langs de rand van de Bergermeer

Op maandag 8 juni houdt de Historische Vereniging Alkmaar onder het motto: “langs de rand van de Bergermeer” de derde wandeling van dit seizoen. De wandeling sluit aan bij de viering van het feit dat  450 jaar geleden de Berger- en Egmondermeer  drooggelegd zijn.  Tijdens de wandeling krijgt u inzicht in de gevolgen die deze drooglegging voor Alkmaar heeft gehad. Waarom protesteerden Alkmaarse vissers bij de sluizen in Alkmaar heftig tegen de drooglegging? Ook komt de rol van Hendrick van Brederode aan de orde, evenals zijn betekenis voor Jan Arentsz, de hageprediker.  Waterlopen veranderden en dat beïnvloedde de waterhuishouding in Alkmaar. Verbindingswegen, zoals de Bergerweg, kregen andere routes. Hoe grensden Egmonder- en Bergermeer aan Alkmaar en is daar nu nog iets van terug te zien. U zult tijdens deze wandeling ontdekken dat Karperton, Peziebad en de Batavier alles met elkaar te maken hadden. Ook de woonwijken  Bergermeer en Rochdale-West zullen aan de orde komen. 

Kortom, een wandeling die u een nieuw beeld geeft van een relatief onbekend stuk Alkmaar. 

De wandeling is op 8 juni. Start 19.00 uur voor het kinderdagverblijf De Rapsodie, Beethovensingel 3.  Deelname is gratis.