Historische context

Midden zestiende eeuw vatten Lamoraal van Egmond en Hendrik van Brederode, eigenaren van respectievelijk de heerlijkheden van Egmond en Bergen, het plan op om het Berger- en het Egmondermeer droog te maken. In 1563 sluiten ze daarvoor een overeenkomst met de stad Alkmaar. 

Er werd toen al aan de ringvaart gewerkt. Via een nieuwe vaart tussen de stadsveste en de ringsloot van de droogmakerijen kon het duinwater en het uit de nieuwe Berger- en Egmondermeerpolders te lozen water via de stadsgrachten naar de Schermer worden geleid. Hierdoor spoelden de vervuilde Alkmaarse grachten goed door en konden de boeren gemakkelijk de Alkmaarse markten bereiken. 

De ringvaart en -dijk kwamen in 1564 gereed. In de zomer van dat jaar konden de molens in bedrijf worden gezet. Door slecht weer in de winter van 1564 op 1565 kreeg men te maken met verzakkingen en afspoelingen van de kades. De beschadigde stukken werden in de zomer van 1565 hersteld, waarmee de droogmakerij een feit was. Er is in de loop der eeuwen veel gebeurd met de Egmonder- en Bergermeer. Zo kwam alles in 1570 door de Allerheiligenvloed, tijdens het beleg van Alkmaar, nog een keer grotendeels onder water te staan. En ooit reed het trammetje naar Egmond dwars door de landerijen. Ook heeft de Tweede Wereldoorlog zijn sporen in de polder nagelaten. De initiatiefgroep hoopt dat er bij dit jubileum veel verhalen boven komen borrelen. 

Kaart met historische plattegrond uit 1850 (Topografische Militaire Kaart)