450 jaar Berger-en Egmondermeer – een geweldig jubileumjaar 2015

Bergen, 4 februari 2017

450 jaar Berger-en Egmondermeer – een geweldig jubileumjaar 2015

Wat was het een mooi en leuk jubileumjaar. Het jaar waarin het aansprekende verhaal van de geschiedenis van de 450 jarige Berger- en Egmondermeer breed is uitgemeten. Met meer dan 20 aktiviteiten en evenementen zijn in ruim acht maanden tijd verrassend veel facetten van het rijke polderleven voor het voetlicht gebracht.

Een belangrijk doel van de jubileumviering was het verbinden van mensen. Nou, dat is geslaagd en misschien wel meer dan dat! Het jubileum is ruimhartig gevierd door een steeds groter wordende groep enthousiaste boeren, burgers en buitenlui. Mensen die elkaar welgemoed (opnieuw) ontmoetten. Er zijn veel herinneringen opgehaald, maar ook veel nieuwe geboren !

En bij dit alles hielden we het bijna altijd droog ! Water, wind en wolken waren bij de feestelijkheden vaak nadrukkelijk van de partij en vormden, geheel naar de aard van het polderwezen, een passend decor.

Wij kijken met veel plezier terug op een prachtig feestjaar, met dank aan allen die dit tot een succes maakten: sponsoren, comité van aanbeveling, historici, locatiehouders, kunstenaars, muzikanten, loonwerkers, schippers, sportclubs, cateraars, ontwerpers, schrijvers, dichters, filmers, fotografen, hulp- en veiligheidsdiensten, vrijwilligers, werkgroepleden en vooral de vele bezoekers.

 

Het bestuur van de Stichting BEM450jaar 

 

NB: De Stichting BEM 450 jaar, houdt voorjaar 2017 op te bestaan. Ook het e.mailadres bem450jaar@gmail.com is inmiddels komen te vervallen. Onder de “knop” contact vindt u het postadres waarop het voormalige stichtingbestuur bereikbaar blijft.

De gegevens op deze website zijn gedateerd en worden niet meer aangevuld. Wanneer er iets valt te melden over hedendaagse gebeurtenissen voortkomend uit en/of raakvlakken hebben met het jubileumjaar 2015, zullen die op Facebook worden gezet.  De Facebookknop vindt u linksboven op deze pagina.    

In de hieronder vermelde Nieuwsbrieven is verslag gedaan van alle activiteiten. En gebruik voor fotoreportages de knop rechtsboven op deze pagina.